50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers วอลล์เปเปอร์ สำหรับเทศกาลคริสมาส

ทุกๆ ปี พอถึงช่วงเดือนธันวาคม มันหมายถึงการสิ้นสุดของปีนั้นๆ เพื่อจะเริ่มต้นปีใหม่ต่อไป และหมายถึงเทศกาลแห่งความสุข ที่ทุกคนสามารถรับรู้ ได้  และบทความนี้ มี Wallpaper  วอลล์เปเปอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ มาฝากครับ
50 wallpaper สำหรับเทศกาลคริสมาส สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

A Wallpaper of Christmas. Available in the following size(s): 1280×800 (Image Source: bottomer)

a wallpaper of christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

All Is Bright. Available in the following size(s): 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1366×768, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200. (Image Source: DigitalPhenom)

all is bright 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Arctic Christmas. Available in the following size(s): 1500×900 (Image Source: arkeis-pokemon)

arctic christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Couple. Available in the following size(s): 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200. (Image Source: Smashing Magazine)

christmas couple 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Gift Returns. Available in the following size(s): 320×480, 480×272, 640×480, 640×960, 800×480, 800×600, 960×800, 960×854, 1024×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, a1280x800, 1280×960, 1280×1024, 1366×768, 1400×1050, 1440×900, 1600×900, 1600×1200, 1638×1024, 1680×1050, 2560×1600. (Image Source: TheAL)

christmas gift returns 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Hat. Available in the following size(s): 320×480, 640×960, 768×1024, 1920×1536, 2048×1536, 2560×1440, 2560×1600. (Image Source: SpEEdyRoBy)

christmas hat 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Icons. Available in the following size(s): 320×480, 1024×600, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440, 2560×1600. (Image Source: Vintage Wallpapers)

christmas icons 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Light Wallpaper. Available in the following size(s): 1920×1080. (Image Source: MacTechieDesign)

christmas light wallpaper 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Time. Available in the following size(s): 640×960, 768×1024, 1920×1080. (Image Source: Klaudyna Banczerowska)

christmas time 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Toy. Available in the following size(s): 1900×1200. (Image Source: SeventhStreet)

christmas toy 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Wallpaper. Available in the following size(s): 1920×1080. (Image Source: Romenig)

christmas wallpaper 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Christmas Wallpaper Pack. Available in the following size(s): 320×480, 480×272, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1600×900, 1600×1200, 1920×1200, 2560×1600. (Image Source: princepal)

christmas wallpaper pack 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Cruel Snowkids. Available in the following size(s): 1280×960, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1200. (Image Source: Smashing Magazine)

cruel snowkids 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Cute Christmas. Available in the following size(s): 1680×1050. (Image Source: VampireJaku)

cute christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

December. Available in the following size(s): 1440×900. (Image Source: Cheloveche)

december 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

January. Available in the following size(s): 1440×900. (Image Source: Cheloveche)

january 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Feliz Natal. Available in the following size(s): 1080×810. (Image Source: cynthiafranca)

feliz natal 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Festivise Your Desktop. Available in the following size(s): 320×480, 1024×768, 1440×900, 1680×1050. (Image Source: Spore* (adic))

festivise your desktop 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Happy Holidays! Available in the following size(s): 640×960, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440. (Image Source: From up North)

happy holidays 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Inside the Icicle. Available in the following size(s): 800×600, 1024×768, 1152×864, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1600×1200, 1920×1440. (Image Source: Vladstudio)

inside the icicle 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

It’s Christmas Time. Available in the following size(s): 1920×1200. (Image Source: juauz)

its christmas time 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Jynx Playware Christmas Wall. Available in the following size(s): 1280×1024. (Image Source: cynthiafranca)

jynx playware christmas wall 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Magic. Available in the following size(s): 320×480, 640×960, 768×1024, 1024×768, 1280×800, 1280×1024. (Image Source: king-pavian)

magic 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

MarSol: Merry Christmas. Available in the following size(s): 1680×1050. (Image Source: Prixels)

marsol merry christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Merry Christmas. Available in the following size(s): 2000×1330. (Image Source: eleonoreklein)

merry christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Merry Xmas. Available in the following size(s): 1024×768, 1440×900, 1920×1200. (Image Source: Duntiwan)

merry xmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Niespodziewani goście. Available in the following size(s): 320×480, 640×960, 1024×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440. (Image Source: Plenet)

niespodziewani goscie 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Nightmare For Christmas. Available in the following size(s): 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1200. (Image Source: Vintage Wallpapers)

nightmare for christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Red Christmas. Available in the following size(s): 1920×1200. (Image Source: SeventhStreet)

red christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Red Christmas Hat. Available in the following size(s): 1900×1200. (Image Source: SeventhStreet)

red christmas hat 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Santa’s Beach. Available in the following size(s): 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1280×1024, 1440×900. (Image Source: Smashing Magazine)

santas beach 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Snowball Fight. Available in the following size(s): 5120×2880. (Image Source: Klowner)

snowball fight 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

The Day He Was Born. Available in the following size(s): 2560×1600. (Image Source: Klowner)

the day he was born 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

The Merry Snowman. Available in the following size(s): 800×600, 1024×768, 1152×864, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1600×1200, 1920×1440. (Image Source: Vladstudio)

the merry snowman 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Tis The Season. Available in the following size(s): 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1366×768, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 (Image Source: DigitalPhenom)

tis the season 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Traveling Christmas Tree. Available in the following size(s): 800×600, 1024×768, 1152×864, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1600×1200, 1920×1440. (Image Source: Vladstudio)

traveling christmas tree 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Vintage 7up. Available in the following size(s): 500×400, 640×512, 1280×1024. (Image Source: futurephonic)

vintage 7up 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Waiting For Christmas. Available in the following size(s): 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1600. (Image Source: AllexdA)

waiting for christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Why So Christmas? Available in the following size(s): 1900×1200. (Image Source: Zarqurates)

why so christmas 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Xmas Space. Available in the following size(s): 320×480, 640×960, 1024×1024, 1600×1200, 1920×1080, 1920×1200. (Image Source: PSDDude)

xmas space 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Xmas Wishings. Available in the following size(s): 1680×1050. (Image Source: Design Your Trust)

xmas wishings 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

2012 Wallpaper. Available in the following size(s): 3000×2000. (Image Source: ravirajcoomar)

2012 wallpaper 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

2012 Year Of The Dragon. Available in the following size(s): 1600×900 (Image Source: Dezign-Core)

2012 year of the dragon 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Fireworks Night. Available in the following size(s): 1600×1200, 1920×1080, 2560×1600. (Image Source: nuaHs)

fireworks night 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

New Year Fireworks. Available in the following size(s): 1600×1200, 1920×1200. (Image Source: nuaHs)

new year fireworks 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Happy New Year. Available in the following size(s): 1440×1024. (Image Source: ankilien)

happy new year 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Happy New Year 2012 Wallpaper. Available in the following size(s): 900×563. (Image Source: Don-Amine)

happy new year 2012 wallpaper 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Neon and New Year. Available in the following size(s): 3000×2000. (Image Source: ravirajcoomar)

neon and new year 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

New Year. Available in the following size(s): 1920×1080. (Image Source: Romenig)

new year 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

New Year Wallpaper. Available in the following size(s): 3872×2592. (Image Source: Maarel)

new year wallpaper 50 Christmas and New Year Desktop Wallpapers

Sources :  http://www.hongkiat.com/blog/christmas-new-year-desktop-wallpapers/

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments